Manifest — Programa

Estatuts

Criminalitzant ideològicament les idees

Contra el feixisme: organització i resistència

L'Estat vol assassinar a Fina García Aranburu,
militant del PCE(r), presa i molt malalta.
De nou hospitalitzada molt greu

Carta oberta a un separatista

Relat de tortures guardiacivilesques